ساحلی قطره ای 2.5 متری 350x350 - پرچم ساحلی قطره ای

پرچم ساحلی قطره ای ۲.۵ متری

پرچم

قیمت پرچم یک رو : ۷۷۵٫۰۰۰ تومان
قیمت پرچم دو رو : ۱،۰۵۰٫۰۰۰ تومان

ساحلی قطره ای 3 متری 350x350 - پرچم ساحلی قطره ای

پرچم ساحلی قطره ای ۳ متری

پرچم

قیمت پرچم یک رو : ۸۲۵٫۰۰۰ تومان
قیمت پرچم دو رو : ۱،۱۲۵٫۰۰۰ تومان

هزینه طراحی پرچم : ۱۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۲.۵ متری یک رو به همراه دوخت : ۲۷۵.۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۲.۵ متری دو رو به همراه دوخت : ۵۵۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۳ متری یک رو به همراه دوخت : ۳۰۰،۰۰۰ تومان

هزینه چاپ پرچم ۳ متری دو رو به همراه دوخت : ۶۰۰،۰۰۰ تومان

فهرست