چاپ فضای خارجی

بنر ۱۱ انس هر مترمربع تا عرض ۳ متر

۵۵۰۰۰ تومان

بنر ۱۳ انس مات هر مترمربع تا عرض ۳ متر

۸۵۰۰۰ تومان

فلکسی هر متر مربع تا عرض ۳ متر

۱۲۵۰۰۰ تومان

وینیل (پشت چسبدار با سطحی مسطح) تا عرض ۱۵۰ سانتی متر

۶۵۰۰۰ تومان

مش(پشت چسبدار با سطحی مشبک) تا عرض ۱۵۰سانتی متر

۹۵۰۰۰ تومان

کاغذ دیواری  تا عرض ۱۲۰ سانتی متر

۳۵۰۰۰-۴۵۰۰۰ تومان

سولیت تا عرض ۱۵۰ سانتی متر

۱۱۰۰۰۰ تومان

جای داربست (هر کار ۳۰۰-۴۰۰)

۷۰۰۰ تومان

هزینه پانچ

۲۰۰۰ تومان

چاپ فضای داخل

۱۳۰۰۰ تومان

کتد سبک ۱۳۰ گرمی

۶۰۰۰۰ تومان

کتد سنگین ۱۸۰ گرمی

۹۵۰۰۰ تومان

کتد سنگین با لمینیت مات یا براق متر طول

۸۵۰۰۰ تومان

بک لایت

۳۵۰۰۰ تومان

فتوگلاسه ابریشمی متر طول

۲۵۰۰۰ تومان

فتوگلاسه براق متر طول

۲۰۰۰۰ تومان

فتوگلاسه مخصوص رول آپ ۱۴۰ گرمی متر طول

۵۵۰۰۰ تومان

گلد و سیلور

۳۵۰۰۰ تومان

بوم مصنوعی عرض ۱۰۰

 تومان ۶۵۰۰۰  بوم مات طبیعی

۵۵۰۰۰ تومان

بوم طبیعی براق عرض ۹۰

۳۵۰۰۰ تومان

شبه پارچه

۵۵۰۰۰ تومان

طلق

 تومان ۳۵۰۰۰  گری بک
۸۵۰۰۰ تومان بوم طبیعی عرض ۱۵۰

خدمات پس از چاپ

لمینیت A4 مات

۲۰۰۰ تومان

لمینیت A4 براق

۱۵۰۰ تومان

لمینیت A3 مات

۳۰۰۰ تومان

لمینیت A3 براق

۲۵۰۰۰ تومان

برش

برای هر کار ۳۰۰۰ تومان

خط تا (هر ۱۰۰ عدد A4)

تک خط (۸۰۰۰ تومان) و دو خط (۱۵۰۰۰ تومان)

منگنه ساده

هر جلد ۱۰۰۰

منگنه لوپ

هر جلد ۱۵۰۰

سیمی فنر فلزی دوبل

۳۵۰۰تومان همراه با دو عدد طلق

سلفون مات و براق A4

۱۰۰۰تومان

سلفون مات و براق A3

۱۵۰۰ تومان

صحافی چسب گرم

۵۰۰۰ تومان همراه با چاپ جلد

سازه های نمایشگاهی

استند (فقط پایه) ۹۰-۲۰۰ و ۶۰ -۱۷۰

۲۰۰۰۰ تومان

استند ۹۰-۲۰۰ با پلات و لمینیت

۸۰۰۰۰ تومان

استند ۶۰-۱۷۰ با پلات و لمینیت

۷۵۰۰۰ تومان

استند ۹۰-۲۰۰ با بنر

۳۵۰۰۰ تومان

استند ۶۰-۱۷۰ با بنر

۳۲۰۰۰ تومان

استند رومیزی ۲۰-۴۰ با چاپ پلات و لمینیت

۱۵۰۰۰ تومان

پاپ آپ ۳در ۴ با سازه خارجی

۱۴۵۰۰۰۰ تومان

پاپ آپ ۳در ۴ با سازه ایرانی

۹۵۰۰۰۰ تومان

میزکانتر خارجی

۶۵۰۰۰۰ تومان

میزکانتر ایرانی

۳۵۰۰۰۰ تومان

رول آپ ۸۰-۲۰۰

۱۸۰۰۰۰ تومان

سه پایه بوم

۴۵۰۰۰ تومان

جاکاتالوگی طلقی

۳۵۰۰۰۰ تومان

جاکاتالوگی فلزی

۲۲۰۰۰۰ تومان

لیست قیمت شاسی ۱۶ میلی متر و فوم برد ۵ میلی متر

 شاسی (۱۰۰-۷۰)  ۱۶ میلی متری دور مشکی

۷۰۰۰۰ تومان

 شاسی (۹۰-۶۰)  ۱۶ میلی متری دور مشکی

۶۵۰۰۰ تومان

 شاسی (۵۰-۷۰)  ۱۶ میلی متری دور مشکی

۳۷۰۰۰ تومان

 شاسی (۳۰-۴۰ ) ۱۶ میلی متری دور مشکی

۲۰۰۰۰ تومان

 شاسی (۳۰-۲۰ ) ۱۶ میلی متری دور مشکی

۱۰۰۰۰ تومان

فوم (۱۰۰-۷۰)  ۵ میلی متری دور سفید

۴۵۰۰۰ تومان

 فوم (۵۰-۷۰)  ۵ میلی متری دور سفید

۲۷۰۰۰ تومان

 فوم (۳۰-۴۰ ) ۵ میلی متری دور سفید

۱۵۰۰۰ تومان

 فوم (۳۰-۲۰ ) ۵ میلی متری دور سفید

۱۰۰۰۰ تومان

قیمت محصولات بنر

بنر ۹۰-۲۰۰ همراه با پانچ

۱۵۰۰۰ تومان

بنر ۹۰-۲۰۰ همراه با پانچ و استند

۳۵۰۰۰ تومان

بنر ۱۰۰-۳۰۰ افقی با پانچ

۲۴۰۰۰ تومان

بنر ۳۰۰-۴۰۰ عمودی

۹۵۰۰۰ تومان

بنر مات ۱۳ انس قیمت هر متر مربع(تا عرض ۳ متر)

۱۰۰۰۰ تومان

بنر ۱۰ انس تراکم  ۳۰۰-۵۰۰ قیمت هر متر مربع(تا عرض ۳ متر)

۷۵۰۰ تومان

بنر تا عرض ۵ متر قیمت هر متر مربع

۱۸۰۰۰ تومان

لیست قیمت چاپ دیجیتال

چاپ دیجیتال A4 250gr (مات و براق) یکرو

۱۲۰۰-۱۵۰۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 250gr (مات و براق) یکرو

۱۰۰۰-۲۰۰۰تومان(بستگی به میزان رنگ کار و تعداد)

چاپ دیجیتال A4 200gr (مات و براق) یکرو

۶۰۰-۹۰۰ تومان (بستگی به میزان رنگ کار و تعداد)

چاپ دیجیتال A3 200gr (مات و براق) یکرو

۱۰۰۰-۱۸۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A4 135gr (مات و براق) یکرو

۵۰۰-۷۵۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 135gr (مات و براق) یکرو

۱۰۰۰-۱۵۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A4 250gr (مات و براق) دورو

۱۰۰۰-۱۵۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 250gr (مات و براق) دورو

۲۰۰۰-۳۰۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A4 200gr (مات و براق) دورو

۱۰۰۰-۱۵۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 200gr (مات و براق) دورو

۲۰۰۰-۲۵۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A4 135gr (مات و براق) دورو

۱۰۰۰-۱۴۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 135gr (مات و براق) دورو

۲۰۰۰-۲۵۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A4 کتان یکرو

۱۰۰۰-۱۲۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 کتان یکرو

۱۵۰۰-۲۰۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A4 کتان دورو

۱۵۰۰-۲۰۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 کتان دورو

۳۰۰۰-۳۵۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A4 لیبل (مات و براق)

۸۰۰-۱۰۰۰ تومان

چاپ دیجیتال A3 لیبل (مات و براق)

۱۶۰۰-۲۰۰۰ تومان

کلیه قیمت ها براساس تعداد کار تعیین می گردد و قابل انعطاف می باشد.

فهرست